Winnaars nationale finale landscompetitie jeugd

     
1972/1973 19 en 20 mei 1973 in Amsterdam
  Spelers: Cees van Oosterhout, Harry v/d Pas en Jos Goverde
     
1973/1974 17 en 18 mei 1974 in Enschede
  Spelers: Cees van Oosterhout, Walter Smolders, Gerard van Waes en Din Korteweg
     
1974/1975 10 en 11 mei 1975 in Utrecht
  Spelers: Walter Smolders, Harry v/d Pas en Jos Goverde
     
2009/2010 5 en 6 juni 2010 in Hoogeveen
  Spelers: Jeroen Testers, Giel Damen en Hans jr Snellen
     
2017/2018 25 en 26 mei 2018 in Warmenhuizen
  Spelers: Stephan Kortsmit, Danick Kortsmit en Sharon Radings (S.V.W.)