Amortiseren
GTholenaarIn april 1967 nam Gerard Tholenaar het initiatief om op dinsdagavond in De Schakel biljarttrainingen te gaan geven aan de jeugd. Dit leidde begin mei tot de oprichting van een jeugdbiljartvereniging onder de naam De Schakel. Ongeveer een jaar later werd op voorstel van Theo Kremers de naam gewijzigd in Amorti. Dit is een afleiding van de biljartterm amortiseren, hetgeen volgens de Dikke van Dalen betekent: ‘het temperen van de loopkracht van de speelbal”. In al die jaren was deze naam echter het tegengestelde van de werkelijkheid; namelijk de naam van een bruisende vereniging.

Hoewel men perse niet in een café wilde biljarten, moest in 1968 Hotel Tholenaar noodgedwongen als tijdelijk onderdak dienen. Vandaar uit verhuisde de club naar de jongensschool aan de markt en werd via een loterij geld opgebracht voor de aanschaf van een echt wedstrijdbiljart.
Eind 1971 kreeg Amorti de beschikking over de kelder van het oude gemeentehuis, waar het tweede biljarts werd aangeschaft. Toen begon ook een bloeiperiode met gemiddeld zo’n veertig leden en vele kampioenen. Een verzoek om meer ruimte leidde in 1977 tot een gedwongen ontruiming van de kelder en ideeën voor een eigen lokaliteit. In overleg met het gemeentebestuur werd een bouwkavel gezocht. Het resultaat was dat op 2 december 1978 het eigen biljartcentrum kon worden geopend. Tien jaar later werden plannen gesmeed voor uitbreiding. Op 12 december 1992 tijdens het 25 jarig bestaan van de vereniging werd de vergrote biljartaccommodatie in gebruik genomen. Deze hernieuwde biljartaccommodatie biedt plaats aan zes wedstrijdbiljarttafels en twee matchbiljarttafels, inclusief bestuurskamer en kleedruimte. De accommodatie is zo geschikt voor de organisatie van vele toernooien en kampioenschappen.

Zelfwerkzaamheid
Bovenstaande activiteiten werden ontwikkeld naast de wekelijkse biljartwedstrijden en de regelmatig georganiseerde kampioenschappen en toernooien. Door een zeer grote mate van zelfwerkzaamheid van vele leden en andere “ werkers “ zijn de investeringen beperkt gebleven en zijn wij in staat gebleken een prachtige biljartaccommodatie te bouwen en te onderhouden.

Clublokaal AmortiSeniorenvereniging
Sinds 1986 vormen de jeugd(bege)leiders samen met menig oud-Amorti-lid de biljartvereniging De Laan, die op vrijdagavond de accommodatie in gebruik heeft voor trainingen en wedstrijden. Deze leden ondersteunen het jeugdbiljarten al vele jaren d.m.v. begeleiden tijdens wedstrijden, trainingen, organisaties van wedstrijden en het s’avonds opvangen van de jeugd in de biljartzaal.
Een andere huurder is Stichting Biljart Zevenbergen ( afd. ouderenraad Zevenbergen ) die sinds 1991 gebruik maakt van onze accommodatie.

Hoogtepunten
In al die jaren zijn er vele hoogtepunten geweest. Zie hiervoor de lijst van kampioenen verderop in dit boekje. Niet te vergeten zijn de organisaties van de vele district, gewestelijke en nationale kampioenschappen. De vele druk bezochte bingoavonden zijn altijd een succes gebleken.
Echter het biljartplezier van de vele jongens en meisjes die in de afgelopen jaren bij ons lid zijn geweest is wel het belangrijkste, hiervoor zijn  wij elke avond in de biljartzaal aanwezig. Het is plezierig te merken dat de jeugd blijft komen.

Talenten
Door de jaren heen zijn er verschillende talenten bij ons opgeleid. Steeds is gebleken dat, door de organisatie goed  en alert te houden, de jeugd zin blijft houden in de biljartsport. Zoals in het verleden zitten er onder de huidige leden wederom enkele leden met potentie om hoger op te komen. de nieuwkomers leren de kneepjes van het vak onder deskundige leiding.